We willen u graag op de hoogte houden van het laatste nieuws omtrent de tarieven 2023 en prijsplafond/compensatie vanuit de overheid.

Tarieven 2023
De tarieven 2023 van onze energieleverancier zijn bekend. Zoals verwacht zijn de tarieven over 2023 aanzienlijk gestegen. Het komt erop neer dat de kosten zouden verdubbelen ten opzichte van 2022. De overheid wil hierin tegemoetkomen door een prijsplafond of compensatie in te stellen voor mensen die gebruik maken van blokverwarming.

Prijsplafond/compensatie overheid
Hoe de regeling vanuit de overheid er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Als alles meezit wordt de regeling mogelijk medio februari gepubliceerd door de overheid. We verwachten dat dit later zal zijn. Maar de overheid heeft wel toegezegd dat de compensatie ongeveer gelijk wordt aan het prijsplafond dat de overheid al eerder had ingesteld voor mensen zonder blokverwarming. Dat betekent dat de uiteindelijke kostenstijging ongeveer 20% wordt.

Voorschot 2023
Naar aanleiding van de nu bekende gegevens gaan we het voorschot stookkosten verhogen van ongeveer 170 adressen. In januari ontvangt u, als u voor een verhoging in aanmerking komt, een brief van ons met een voorstel. Heeft u geen brief van ons ontvangen dan kunt u, indien u dit wenst, een verzoek doen om het voorschot op te hogen. Dat kan door het invullen van een contactformulier op de website www.woonkracht10.nl/contactformulier met uw voorstel hierin vermeld.

Noodfonds energie
Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit noodfonds. Aanmelden voor hulp van het fonds is nu nog niet mogelijk. Zodra er meer info is dan delen we het op onze website.