Betalingsachterstand

Heeft u van ons een herinnering gekregen omdat u de huur nog niet heeft betaald? Op deze pagina leest u wat u kunt doen bij een betalingsachterstand.

Heeft u problemen met het betalen van de huur?

Heeft u van ons een herinnering gekregen omdat u de huur nog niet heeft betaald? Op deze pagina leest u wat u kunt doen bij een betalingsachterstand.
Het kan iedereen gebeuren: problemen waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. Een schuld of onverwachte grote uitgave, het salaris of de uitkering die te laat wordt overgemaakt of gewoon pech. Wat de oorzaak ook is, we horen graag zo snel mogelijk van u wanneer u de huur niet op tijd kunt betalen. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Een huurachterstand kan snel oplopen tot een groot bedrag. En als u langer dan 3 maanden niet betaalt, kunt u uw woning kwijtraken.
Een betalingsregeling aanvragen ? Bij een betalingsregeling betaalt u uw huurachterstand in delen af. We bekijken samen hoe groot die delen moeten zijn.

De huur dient voor de 1e van de maand te zijn ontvangen door ons.
Wij willen onze huurders helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Daarom leven we de betaaldatum die we hebben afgesproken in de huurovereenkomst, betaling voor de 1e van de maand, strikt na. Als nieuwe huurder kunt u de eerste 12 maanden geen betalingsregeling met ons afspreken. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een herinnering om de huur alsnog aan ons over te maken. Heeft u na de herinnering nog niet betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Daarin leest u ook wat de kosten zijn als wij de deurwaarder inschakelen.

Heeft u na een herinnering en aanmaning of sommatie nog steeds niet betaald?
Heeft u geen contact met ons opgenomen? Dan volgt eventueel een huisbezoek. Als wij geen contact met u kunnen krijgen, dan melden wij dit bij het Sociaal Team of Zorgnetwerk van uw gemeente. Eventueel schakelen we de deurwaarder in. De kosten hiervan betaalt u. Leidt dat niet tot betaling, dan stappen we naar de rechter om ontruiming van de woning aan te vragen. Als dat gebeurt, kunt u vijf jaar lang geen woning meer huren.
Waar kan ik terecht?
Neem contact met ons op via Mijn Woonkracht10 of via telefoonnummer 078-620 20 00. Mailen kan ook via huuradministratie@woonkracht10.nl.

Heeft u geldzorgen? Schulden? Betalingsachterstanden ? Blijf er niet mee lopen maar zoek hulp !
Bel dan met het Sociaal Wijk Team van uw Gemeente voor een afspraak.

Gemeente Alblasserdam: Vivenz Alblasserdam, tel. 088 12 37 007, of via email: achterwacht.alblasserdam@desocialebasis.nl
Gemeente Papendrecht: Sterk Papendrecht: Veerweg 127, Papendrecht, tel. 078 - 615 47 41,
www.sterkpapendrecht.nl
Gemeente H-I-Ambacht: Sociaal Wijkteam Ambacht: Hoge Kade 50 (Cascade), 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078 - 68224 16, www.sociaalwijkteambacht.nl
Gemeente Zwijndrecht: Vivera sociaal wijkteam: tel. 078 - 770 81 81, via email: info@wijkteamzwijndrecht.nl, http://www.viverasociaalwijkteam.nl/

Of neem contact op met de afdeling budgetadvies en schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden : Spuiboulevard 298, 3311 GR Dordrecht, tel.: 078 770 8910, https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/schulden/schulden
Of met een Schuldhulpmaatje bij u in de buurt via https://schuldhulpmaatje.nl/locaties/

Veel gestelde vragen

Voorwaarden voor afsluiten betalingsregeling

Aan het afsluiten van een betalingsregeling zijn voorwaarden verbonden.

  • De betalingsachterstand mag niet verder oplopen. Naast het (termijn)bedrag betaalt u de maandelijkse huur op tijd. Dit betekent dat ook dit bedrag op de 1e van de maand op onze rekening staat.
  • Zolang de betalingsregeling loopt, kunt u geen uitstel van betaling aanvragen.
  • U betaalt het termijnbedrag van de betalingsregeling voor de 1e van de maand. Betaalt u te laat of niet? Dan vervalt de betalingsregeling en is het resterende bedrag direct opeisbaar.

Lukt het u niet om de afspraken na te komen? Dan moeten wij een deurwaarder inschakelen. De kosten voor de deurwaarder worden opgeteld bij de huurschuld.