Bezwaar huurverhoging

Elk jaar bepaalt de Rijksoverheid hoeveel de huurprijzen van huurwoningen maximaal mogen stijgen. De prijsstijging is nodig omdat de kosten van bijvoorbeeld onderhoud ook stijgen. Woonkracht10 bepaalt binnen de grenzen die door de Rijksoverheid worden vastgesteld welke huurverhoging we hanteren. Het huurbeleid wordt onder advies van de Combiraad definitief vastgesteld. Het inkomen van de huurder en de huishoudensamenstelling bepaalt uiteindelijk hoe hoog de huurverhoging wordt. Woonkracht10 ontvangt hiervoor een aantal gegevens van de Belastingdienst. We proberen de huurstijging altijd zo laag mogelijk te houden.

De nieuwe huur gaat elk jaar op 1 juli in. Lees hier de Woonkracht10 folder over de huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging én heeft u hier een goede reden voor? Dan kunt u bezwaar maken. Hieronder leest u hoe dat moet en welke mogelijkheden van bezwaar er zijn.

Mogelijkheden van bezwaar op basis van uw inkomen
Hoe kunt u bewijzen dat het huishoudinkomen in 2022 lager was dan in 2021? Dat kan u bewijzen door de volgende stukken aan Woonkracht10 te overhandigen:
1. Een door de inspecteur van de Belastingdienst afgegeven verklaring omtrent het inkomen (Verklaring geregistreerd inkomen, voorheen IB60-formulier) van alle bewoners van de woning over het jaar 2022;
en

2. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van uw gemeente waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.
Uw huishouden behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten.

Overige mogelijkheden van bezwaar
Er kunnen verschillende redenen zijn om bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging.
 • Uw huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • Uw huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of netto huurprijs.
 • Woonkracht10 wil binnen 24 maanden de netto huurprijs meer dan tweemaal verhogen.
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Kijk zelf voordat u bezwaar maakt of uw reden voor het bezwaar geldig is. Doe daarom altijd eerst de huurverhogingscheck op de website van de Huurcommissie.

Geen bezwaar mogelijk
In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huurverhoging mogelijk.

 • Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om de jaarlijkse huurverhoging te weigeren. De huurder mag echter wel bezwaar maken als er:
  - vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure op grond van onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie liep;
  - al een uitspraak is van de Huurcommissie, waarbij de huurprijs tijdelijk is verlaagd vanwege onderhoudsgebreken en de verhuurder deze gebreken nog niet heeft verholpen.
 • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.
 • Woonkracht10 verhoogt de huur na een renovatie. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? U hoeft uw nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Dit doet Woonkracht10 voor u. Houdt u rekening met een lange verwerkingstijd bij de Belastingdienst.

Bezwaar huurverhoging
Bent u het niet eens met de huurverhoging? Geef dit dan aan vóór 1 juli 2023 door een bezwaarschrift te sturen naar Woonkracht10. Wanneer uw bezwaar bij ons binnen is, nemen wij contact met u op.

U kunt uitsluitend schriftelijk een bezwaar indienen. Voor het indienen van een bezwaar kunt u gebruik maken van het onderstaande invulformulier. Scan de documenten in die van belang zijn en voeg deze toe aan het formulier. Vervolgens kunt u dit formulier verzenden. U kunt de informatie ook afgeven bij ons kantoor aan de Burgemeester de Bruïnelaan 97 in Zwijndrecht.

Wij hebben nodig uw motivatie, een inkomensverklaring over 2021 en/of 2022 van alle geregistreerde personen in uw huishouden. En een uittreksel basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u woont.

Als u nog vragen heeft over het indienen van bezwaar, dan kunt u hier veel antwoorden vinden. Ook kunt u alle informatie nog nalezen op de website van de Rijksoverheid. Vindt u daar het antwoord niet, neem dan contact op met ons Service Center, telefoon (078) 620 20 00 of vul het contactformulier in.

Meer weten?
Wilt u meer weten over huurverhoging of de veelgestelde vragen lezen? Dit vindt op deze pagina.

Formulier bezwaar huurverhoging