Huur betalen

Uw huur moet altijd op de eerste dag van de maand op onze rekening staan.

Daar zijn verschillende manieren voor. We zetten ze hieronder op een rijtje.
  1. Automatische incasso – bij een automatische incasso geeft u ons toestemming om de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven. Dat doet u met een machtigingU ondertekent dan een document waarin u tegen uw bank zegt dat u ons toestemming geeft. Dat kan ook digitaal.. U regelt een automatische incasso eenvoudig via Mijn Woonkracht10;
  2. Periodieke overboeking– een periodieke overboeking regelt u zelf, bij uw eigen bank. U geeft uw bank dan opdracht uw huur elke 1e van de maand de huur voor u over te maken naar het rekeningnummer van Woonkracht10;
  3. IDEAL-betaling – via Mijn Woonkracht10 kunt u de huur ook elke maand betalen met IDEAL, dus via de website van uw eigen bank; Heeft u geen account? Het is ook mogelijk om per mail de huur met een betaallink te voldoen.
  4. betalen met PIN aan de balie. Ons bezoekadres is Burg. de Bruïnelaan 97 3331 AC Zwijndrecht. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag: 08.30 - 16.30 uur – u kunt de huur bij ons komen betalen aan de balie.
Goed om te weten: het IBAN van Woonkracht10 waar u de huur naar overmaakt of laat bijschrijven is: IBAN NL28 BNGH 0285 0381 33.

Heeft u een betaling gemist of is er een rekening binnengekomen? U kunt dit direct online aan ons betalen.

Direct betalen met iDEAL

Veel gestelde vragen

Ik heb een huurachterstand. Kan ik een betalingsregeling treffen?
Heeft u problemen met het betalen van de huur?

Heeft u van ons een herinnering gekregen omdat u de huur nog niet heeft betaald? Op deze pagina leest u wat u kunt doen bij een betalingsachterstand.
Het kan iedereen gebeuren: problemen waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. Een schuld of onverwachte grote uitgave, het salaris of de uitkering die te laat wordt overgemaakt of gewoon pech. Wat de oorzaak ook is, we horen graag zo snel mogelijk van u wanneer u de huur niet op tijd kunt betalen. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Een huurachterstand kan snel oplopen tot een groot bedrag. En als u langer dan 3 maanden niet betaalt, kunt u uw woning kwijtraken.
Een betalingsregeling aanvragen ? Bij een betalingsregeling betaalt u uw huurachterstand in delen af. We bekijken samen hoe groot die delen moeten zijn.

De huur dient voor de 1e van de maand te zijn ontvangen door ons.
Wij willen onze huurders helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Daarom leven we de betaaldatum die we hebben afgesproken in de huurovereenkomst, betaling voor de 1e van de maand, strikt na. Als nieuwe huurder kunt u de eerste 12 maanden geen betalingsregeling met ons afspreken. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een herinnering om de huur alsnog aan ons over te maken. Heeft u na de herinnering nog niet betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Daarin leest u ook wat de kosten zijn als wij de deurwaarder inschakelen.

Heeft u na een herinnering en aanmaning of sommatie nog steeds niet betaald?
Heeft u geen contact met ons opgenomen? Dan volgt eventueel een huisbezoek. Als wij geen contact met u kunnen krijgen, dan melden wij dit bij het Sociaal Team of Zorgnetwerk van uw gemeente. Eventueel schakelen we de deurwaarder in. De kosten hiervan betaalt u. Leidt dat niet tot betaling, dan stappen we naar de rechter om ontruiming van de woning aan te vragen. Als dat gebeurt, kunt u vijf jaar lang geen woning meer huren.
Waar kan ik terecht?
Neem contact met ons op via Mijn Woonkracht10 of via telefoonnummer 078-620 20 00. Mailen kan ook via huuradministratie@woonkracht10.nl.

Heeft u geldzorgen? Schulden? Betalingsachterstanden ? Blijf er niet mee lopen maar zoek hulp !
Bel dan met het Sociaal Wijk Team van uw Gemeente voor een afspraak.

Gemeente Alblasserdam: Vivenz Alblasserdam, tel. 088 12 37 007, of via email: achterwacht.alblasserdam@desocialebasis.nl
Gemeente Papendrecht: Sterk Papendrecht: Veerweg 127, Papendrecht, tel. 078 - 615 47 41,
www.sterkpapendrecht.nl
Gemeente H-I-Ambacht: Sociaal Wijkteam Ambacht: Hoge Kade 50 (Cascade), 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078 - 68224 16, www.sociaalwijkteambacht.nl
Gemeente Zwijndrecht: Vivera sociaal wijkteam: tel. 078 - 770 81 81, via email: info@wijkteamzwijndrecht.nl, http://www.viverasociaalwijkteam.nl/

Of neem contact op met de afdeling budgetadvies en schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden : Spuiboulevard 298, 3311 GR Dordrecht, tel.: 078 770 8910, https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/schulden/schulden
Of met een Schuldhulpmaatje bij u in de buurt via https://schuldhulpmaatje.nl/locaties/

Zelf overmaken met maandelijkse opdracht

Het is mogelijk om uw bank opdracht te geven tot een maandelijkse betaalopdracht of periodieke overschrijving. U mag dan zelf de datum van de overschrijving bepalen, als wij het huurbedrag maar vóór de 1e van de maand hebben ontvangen.

Het is belangrijk om altijd het huurcontractnummer te vermelden bij de overschrijving.

Ons IBAN-rekeningnummer is:

IBAN NL28 BNGH 0285 0381 33

Hoe geeft u uw betaalkeuze door?

U ontvangt een brief. Op deze brief staan de alternatieve betaalmogelijkheden genoemd. Lees de opties goed door, zodat u weet waar u voor kiest. Als u een keuze heeft gemaakt dan kruist u op de brief het vakje voor de betaalmogelijkheid aan. Kiest u voor automatische incasso dan moet u ook de bijgevoegde machtigingskaart invullen. U stuurt de brief met uw gemaakte keuze en mogelijk de machtigingskaart terug met behulp van de retourenvelop. Op deze envelop hoeft geen postzegel.

Na ongeveer twee weken zal er een bevestigingsbrief met uw keuze naar u verstuurd worden. In de bevestigingsbrief staat vanaf wanneer u met de nieuwe betaalmogelijkheid gaat betalen.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op! Dit kan telefonisch of via het contactformulier. Ons telefoonnummer is (078) 620 20 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur. Het contactformulier vindt u op www.woonkracht10.nl/contactformulier