Huurverhoging

De huur gaat per 1 juli 2023 omhoog. Huurders van Woonkracht10 krijgen in april 2023 een brief of mailbericht met daarin het verhogingspercentage.

De meeste huurders ontvangen een huurverhoging van 2,6%.

Huurders met een hoger inkomen ontvangen een inkomensafhankelijke huurverhoging. De inkomensafhankelijke huurverhoging is afhankelijk van het inkomen én van de huishoudengrootte.

Huishoudens met een gehandicapte of chronisch zieke blijven uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging, zij krijgen de reguliere huurverhoging van 2,6%.

Bij huurders met een inkomen lager dan 120% van het sociale minimum wordt de huur eenmalig verlaagd naar € 575,03.

De huren van woningen in de vrije sector worden verhoogd met 4,1%.

Op deze pagina leest u wat dit precies inhoudt. Bekijk hier de Woonkracht10 folder over plezierig en betaalbaar wonen.

Bezwaar maken tegen huurverhoging: hoe werkt dat?

Heeft u een sociale-huurwoning bij Woonkracht10 en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij ons. Dan kunt u vóór 1 juli 2023 een bezwaarschrift indienen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Vragen over de huurverhoging voor sociale huurwoningen

Bekijk de bijlage om antwoorden te vinden over de huurverhoging voor sociale huurwoningen.

Inkomensverklaringen bij huurverhoging

Bekijk de bijlage om antwoorden te vinden over inkomensverklaringen bij huurverhogingen.

Vragen over de huurverlaging voor sociale huurwoningen

Bekijk de bijlage om antwoorden te vinden over de huurverlaging voor sociale huurwoningen.

Vragen over bezwaar maken

Bekijk de bijlage om antwoorden te vinden over bezwaar maken.

Vragen over de huurverhoging voor vrije sector woningen

Hoe hoog mag de huurverhoging per 1 juli 2023 zijn voor huurders van een vrije sector huurwoning?
In 2022 mag de huur maximaal stijgen met 4,1%.

Wie bepaalt de jaarlijkse huurverhoging voor vrije sector woningen?
Dat doet de overheid. Zij stelt elk jaar het percentage vast waarmee de huren maximaal mogen stijgen.

Vragen over hulp/ondersteuning

Hoe kan ik hulp vragen voor mijn financiële situatie?
Neem vroegtijdig contact op met Woonkracht10, zodat we samen kunnen kijken wat in uw situatie nodig is.

Tijdelijke huurkorting
Heeft u relatief te weinig inkomen ten opzichte van uw huurprijs dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor tijdelijke huurkorting. De huurprijs van uw woning moet dan wel onder de € 808,06 liggen. U moet hier dan zelf een schriftelijk verzoek voor indienen. Een voorbeeldbrief treft u aan op www.woonbond.nl.