Servicekosten

Samen met uw huur betaalt u ook servicekosten, voor bijvoorbeeld de schoonmaak van de algemene ruimtes in uw woongebouw. Wat de kosten daarvan precies zijn, weten we pas aan het einde van het jaar. Daarom betaalt u elke maand een voorschot.

We proberen de voorschotten zo te berekenen dat het aan het eind van het jaar klopt. Maar soms moet u geld bijbetalen of krijgt u geld terug.

Nadat u de afrekening heeft ontvangen, proberen we het tegoed van de servicekosten binnen 10 werkdagen over te maken op uw rekening. We gebruiken daarvoor het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Heeft u inmiddels een andere bankrekening of is het bankrekeningnummer opgeheven (bijvoorbeeld bij overlijden)? Geef ons dan zo snel mogelijk het nieuwe rekeningnummer door.

Veel gevraagd over Servicekosten

Ontvang ik jaarlijks een afrekening voor servicekosten?

Algemeen

U krijgt ieder jaar voor 1 juli de afrekening voor de servicekosten over het afgelopen jaar.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u vragen heeft over de afrekening, neem dan contact met ons op via 078 620 20 00 of via het contactformulier

Bij mijn servicekosten staat ‘elektra/verlichting openbaar’. Wat betekent dat?

Algemeen

Dit zijn de kosten van bijvoorbeeld de lift of de lampen in de hal en andere gezamenlijke ruimten in uw woongebouw. Elke bewoner betaalt daaraan mee via de servicekosten.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ik ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

Dat staat op de eindafrekening die u ontvangt. Meestal binnen 10 werkdagen na dagtekening van de ontvangen correspondentie.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Algemeen

Over (een deel van) sommige servicekosten kan huurtoeslag aangevraagd worden. U leest hier alles over op de website van de belastingdienst.

Kan ik mijn voorschot servicekosten verhogen of verlagen?

Algemeen

Soms kan dat. U moet dan wel een heel kalenderjaar in uw huidige woning wonen. Als u halverwege het jaar bent verhuisd, kunnen wij de servicekosten niet goed berekenen. We weten dan nog niet precies wat u verbruikt. U kunt het voorschot servicekosten alleen aanpassen voor die onderdelen die gaan over uw eigen verbruik. De gezamenlijke kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak van de gezamenlijke ruimtes zijn voor iedereen hetzelfde.

Neem hiervoor contact op met de afdeling Financiën, dat kan telefonisch of via het .

Waar vind ik de servicekosten waar ik voor betaal?

Algemeen

De servicekosten staan op uw maandfactuur. U vindt de factuur in MijnWoonkracht10.

Ik heb de afrekening van de servicekosten ontvangen. Waarom zijn de electrakosten hoger?

Algemeen

Vanwege de energiecrisis zijn de tarieven over 2023, 2,5 keer hoger dan over 2022. Dit zorgt voor een hoge afrekening.Dit zien we  bij al onze complexen en ook landelijk terug.

Bij mijn servicekosten staat ‘schoonmaakkosten’. Wat zijn dat voor kosten?

Algemeen

Dat zijn de kosten voor de schoonmaak van de gezamenlijke ruimten in uw woongebouw. De hal bijvoorbeeld, of het trappenhuis. Elke bewoner in uw woongebouw betaalt mee aan deze kosten.

Hoe betaal ik de servicekosten?

Algemeen

Uw voorschot servicekosten betaalt u iedere maand met de huur.

Wanneer wordt het voorschotbedrag van de servicekosten aangepast?

Algemeen

Per 1 juli wordt bij (de meeste) complexen het voorschot elektra verhoogd. Ondanks dat de tarieven lager zijn dan 2023 zijn ze nog niet op het nivo van voor de crisis.

Hebben jullie verkeerd energie ingekocht?

Algemeen

Nee, iedereen heeft met de hoge tarieven te maken. De energie voor 2023 is in 2022 ingekocht, tijdens de energiecrisis.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Ja, u kunt een betalingsregeling afspreken. U kunt dit direct regelen via betalingsregeling aanvragen of ons bellen via 078 620 20 00.

Wanneer worden de servicekosten afgerekend bij een huuropzegging door overlijden huurder?

Algemeen

Als de huur door het overlijden van de huurder is opgezegd, is het streven de afrekening binnen 3 maanden te verwerken.

Waarom hebben jullie niet eerder de voorschotten verhoogd?

Algemeen

Omdat er zicht was dat per 2024 de tarieven zouden dalen. Nu we weten dat de tarieven 2024 fors gedaald zijn kunnen we een goede inschatting maken van de voorschotten. Anders hadden we de voorschotten 2023 onnodig heel hoog moeten zetten met alle onrust van dien. Daarom de aanpassing per 1 juli 2024.

Wat is het voordeel van centrale inkoop bij Aenergie?

Algemeen

Als op grotere schaal ingekocht wordt, kan dit voordeel opleveren.