Uw huishoudinkomen tussen
€ 43.574 tot € 47.500?

Uw huishoudinkomen € 43.574 tot € 47.500?
Volgens de gegevens die wij via de Belastingdienst hebben gekregen, is uw huishoudinkomen € 43.574 of hoger. Het huishoudinkomen is het totale bruto jaarinkomen van alle leden van het huishouden die staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens. U heeft een inkomensverklaring van de Belastingdienst ontvangen.

Uw huurverhoging
De regering bepaalde voor dit jaar dat alle woningcorporaties 6,6% huurverhoging mogen vragen aan huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 43.574. U valt in deze categorie, dus Woonkracht10 houdt dit percentage aan bij uw huurverhoging, maar maakt een uitzondering voor inkomens tot € 47.500. Echter weten wij niet uw exacte inkomen. Was uw huishoudinkomen in 2018 of 2019 lager dan € 47.500? Geef dan uw inkomen aan ons door voor een maximale huurverhoging van 2,6%.

Woonkracht10 wil de huur voor de lagere en middeninkomens niet te ver laten oplopen. Daarom maken we een uitzondering voor inkomens tussen de € 43.574 en € 47.500. Voor deze groep kiezen we niet voor het wettelijke maximum van 6,6%, maar voor een huurstijging van 2,6%. De 2,6% is gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging in Nederland over 2019 (inflatie).

Verzoek tot lagere huurverhoging
Zit uw huishoudinkomen in de groep € 43.574 tot € 47.500? Dan kunt u dit verzoek doen vóór 1 juli 2020. Kijk zelf voordat u dit verzoek indient of uw reden geldig is en uw inkomen in deze categorie valt.

U kunt uitsluitend schriftelijk een verzoek indienen. Voor het indienen van een verzoek kunt u gebruik maken van het onderstaande invulformulier. Scan de documenten in die van belang zijn en voeg deze toe aan het formulier. Vervolgens kunt u dit formulier verzenden. U kunt de informatie ook afgeven bij ons kantoor aan de Burgemeester de Bruïnelaan 97 in Zwijndrecht.

Wij hebben nodig uw motivatie, een inkomensverklaring over 2018 en/of 2019 van alle geregistreerde personen in uw huishouden. En een uittreksel basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u woont.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over de huurverhoging, dan kunt u hier veel antwoorden vinden. Vindt u daar het antwoord niet, neem dan contact op met ons Service Center, telefoon (078) 620 20 00 of vul het contactformulier in.

Verzoek tot 2,6% huurverhoging