Jaarverslagen

Jaarverslag 2021 online
’Resulteren in Vitale Coalities’; dat was de titel van ons Jaarplan 2021. We voelden aan dat het voor de opgaven die voorliggen nodig is om méér en anders samen te werken: in vitale coalities. En dat is precies wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Intern en extern.
Op deze manier hebben we resultaten bereikt om trots op te zijn. Zo zijn we ondanks de coronacrisis betekenisvol gebleven voor onze bewoners. Met ons vliegplan zijn we transparant over onze mogelijkheden. En er ligt een gedragen en ambitieus ondernemingsplan 2022 – 2026. Een ondernemingsplan dat we, op basis van onze ervaringen in 2021, vol vertrouwen de titel ‘Samen… radicaal doen wat nodig is’ meegeven. Die resultaten laten we u graag zien in ons online jaarverslag.
Actueel