Jaarverslag

Jaarverslag 2022 online

Samen radicaal doen wat nodig is, daar staan wij voor en dat blijkt uit ons jaarverslag 2022.

In 2021 presenteerden wij ons ondernemingsplan 2022-2026 met de titel ‘Samen, radicaal doen wat nodig is’. Toen een controversiële titel die inmiddels gemeengoed is geworden. De politiek en de samenleving roept inmiddels met regelmaat op tot radicale maatregelen. Ons uitgangspunt nam in ons eerste uitvoeringsjaar al meteen een vlucht, ons handelen stond direct in het teken van ons ondernemingsplan.

De oorlog in de ‘Oekraïne’ heeft enorme invloed op de maatschappij en daarmee ook op ons werk. Als gevolg versnelden wij de verduurzaming van onze woningen om zo escalatie van huurschulden te voorkomen. Dit deden we niet alleen, samen met de gemeenten en onze andere stakeholders namen wij onze verantwoordelijkheid. We zochten naar oplossingen met een groot effect binnen brede kaders, radicaal dus. Ondertussen bleven wij ons richten op de aanwezigheid in buurten en wijken en verbeterde onze dienstverlening nog verder. Juist nu willen wij dicht bij bewoners staan, daar waar onze ondersteuning het hardst nodig is. Het resultaat voor onze bewoners? Een A status voor dienstverlening en bedrijfsvoering in de toonaangevende benchmark van onze branchevereniging Aedes.

Dit alles en meer leest u in ons jaarverslag.