Samen met bewoners en partners

Voor vitale en veerkrachtige buurten zet Woonkracht10 in op de kracht van samenwerking. Door mensen en partijen te verbinden willen we ontwikkelingen in gang zetten en doelen bereiken. Wij geloven in de kracht en zelfredzaamheid van onze huurders.

We zetten ons in, daar waar nodig en altijd samen met anderen. Die samenwerking is tijdgebonden, heeft een duidelijk doel en leidt tot een concrete, meetbare verbetering. Woonkracht10 voert daarbij in principe niet zelf uit, maar ondersteunt. We zijn geen eigenaar van het probleem, bieden niet de oplossing, maar stimuleren anderen met oplossingen te komen. Dat doen we door de verbinding aan te gaan met instanties, organisaties en mensen die onze huurders verder kunnen helpen.

Samenwerken met huurders

Bewoners weten als geen ander wat er speelt in hun buurt, woongebouw en wat van belang is om goed te wonen. Woonkracht10 vindt daarom overleg en afstemming met huurders belangrijk.

Huurdersvertegenwoordiging: CombiRaad

De CombiRaad is de onafhankelijke huurdersstichting van, voor en door huurders van Woonkracht10. Zij komt op voor de belangen van al onze huurders. De CombiRaad is actief met projectcontactpersonen. Samen met het bestuur van de CombiRaad zijn zij gesprekspartner van Woonkracht10.
Heeft u een idee om uw buurt veiliger, schoner of prettiger te maken? U kunt dit doorgeven aan de gebiedscontactpersoon van de CombiRaad. De contactgegevens vindt u op www.combiraad.nl.

Bewonersadviesgroep (BAG)

Een BAG is een groep bewoners die zich inzet om zaken te verbeteren in hun buurt, woongebouw of gedurende een (renovatie)project. Een BAG is de tijdelijke spreekbuis en belangenbehartiger van alle huurders in het wooncomplex. Bewoners die iets willen doen om hun gebouw of buurt te verbeteren, kunnen zelf een BAG oprichten.

Wilt u meer weten over het oprichten van een BAG? Neem dan contact op met de CombiRaad via secretariaat@combiraad.nl.

Meer weten?

Samenwerken met gemeenten

Gemeenten zijn onmisbare partners om onze ambities te realiseren. Bijvoorbeeld als het gaat over nieuwbouw of de leefbaarheid in onze wijken en buurten. Met iedere gemeente waar we actief zijn en met de CombiRaad overleggen we over de doelen en ambities. Die leggen we jaarlijks vast in prestatieafspraken.

Sponsorbijdrage aanvragen

Wilt u iets organiseren of een initiatief nemen waar uw woongebouw of buurt beter van wordt? U kunt een sponsorbijdrage aanvragen bij Woonkracht10 via het contactformulier. Uw aanvraag beoordelen wij samen met de CombiRaad.