Meedenken, meedoen

Wij zijn altijd op zoek naar huurders die willen meepraten over hun wooncomplex of wijk. Het kan dan gaan over onderhoud, schoonmaak en veiligheid in het woongebouw, servicekosten of over buurtactiviteiten.

Combiraad
De CombiRaad is de onafhankelijke huurdersstichting van Woonkracht10 en komt op voor de belangen van al haar huurders. Binnen de nieuwe samenwerking is de CombiRaad actief met drie gebieds- en drie themacontactpersonen in de wijk. Samen met het bestuur van de CombiRaad zijn zij gesprekspartner van Woonkracht10.

Download het het sociaal statuut, de raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en haar huurders en hier het protocol BAG.

Meedoen en meepraten
Wilt u regelmatig overleg over uw buurt of over de renovatie die gaande is? Dan kunt u op twee manieren deelnemen;

  1. U signaleert een probleem, wilt een activiteit opzetten of een initiatief nemen? Dan kunt u een sponsorbijdrage aanvragen bij Woonkracht10 via het . Uw aanvraag beoordelen wij samen met de CombiRaad.
  2. Wilt u iets veranderen in uw wijk om deze veiliger, schoner of vandalisme/overlast-'proof' te maken? Dan kunt u gebruik maken van uw participatierecht door een Bewonersadviesgroep (BAG) op te richten of uw bevindingen te delen met de gebiedscontactpersoon van de CombiRaad.

Bewonersparticipatie, meedenken en meebeslissen. Uw mening telt! Lees meer over de folder bewonersparticipatie meedenken en meebeslissen.