Huurcontract wijzigen

Wanneer uw woonsituatie verandert, dan is soms een aanpassing van de huurovereenkomst nodig. Bijvoorbeeld bij een andere samenstelling van uw huishouden, maar ook bij de keus voor medehuurderschap.

Veel gevraagd over Huurcontract wijzigen

Ik wil iets veranderen in mijn huurovereenkomst. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Het is niet mogelijk om zelf een huurovereenkomst aan te passen. Neem voor meer informatie contact op met Woonkracht10 via 078 620 20 00.

Eén van mijn ouders is overleden. Kan ik als kind het huurovereenkomst overnemen?

Algemeen

Soms is het mogelijk om het huurovereenkomst over te nemen. Het inwonende kind moet wel zijn hele leven thuis hebben gewoond en nu ouder dan 35 jaar zijn. Daarnaast moet u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Neem voor meer informatie contact op met Woonkracht10 via 078 620 20 00.

Mijn partner is overleden. Kan ik het huurovereenkomst overnemen?

Algemeen

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap had, kunt u het huurovereenkomst mogelijk overnemen. Ook als u kunt aantonen dat u minimaal 2 jaar op hetzelfde adres woont en een duurzame gemeenschappelijke huishouding had, kunt u mogelijk het huurovereenkomst overnemen. Neem voor meer informatie contact op met Woonkracht10 via 078 620 20 00.