Bezwaar huurverhoging

Elk jaar bepaalt de Rijksoverheid hoeveel de huurprijzen van huurwoningen maximaal mogen stijgen. De prijsstijging is nodig omdat de kosten van bijvoorbeeld onderhoud ook stijgen. Woonkracht10 bepaalt binnen de grenzen die door de Rijksoverheid worden vastgesteld welke huurverhoging we hanteren. Het huurbeleid wordt onder advies van de Combiraad definitief vastgesteld. Het inkomen van de huurder en de huishoudensamenstelling bepaalt uiteindelijk hoe hoog de huurverhoging wordt. Woonkracht10 ontvangt hiervoor een aantal gegevens van de Belastingdienst. We proberen de huurstijging altijd zo laag mogelijk te houden.