Bezwaar op inkomensgroep

Uw huishoudinkomen € 43.574 tot € 47.500?
Volgens de gegevens die wij via de Belastingdienst hebben gekregen, is uw huishoudinkomen € 43.574 of hoger. Het huishoudinkomen is het totale bruto jaarinkomen van alle leden van het huishouden die staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens. U heeft een inkomensverklaring van de Belastingdienst ontvangen.